Autocysterny

Autocysterna 3-osiowa do transportu i dystrybucji LNG – LIN – LOX – LAR – LCO2 – ETYLENU

Kriogeniczne autocysterny stacjonarne i mobilne TPED do transportu skroplonych gazów z wielowarstwową próżniową izolacją termiczną (MLI) i urządzeniami dystrybucyjnymi zaprojektowanymi w celu zagwarantowania najwyższej ochrony termicznej, bezpieczeństwa i szybkości rozładunku na rynku.

Wyposażone w króćce załadowcze i rozładowcze z parownikiem, zawory, pompę i miernik kriogeniczny z rozbudowanymi opcjami systemów sterowania, bezpieczeństwa, akcesoriów i modeli ciężarówek. Dopuszczone do transportu drogowego i morskiego (ADR – IMDG).