Usługi

Systemy tankowania statków LNG (Bunkering)

Systemy tankowania statków LNG (Bunkering)

Firma CMC Cerezuela prowadzi operacje tankowania ciekłego LNG na statki w układach: Truck-to-Ship i Multi Truck-to-Ship, w ramach projektu SISDESBUNK pod kątem:
 
1. Szybkosci załadunku skroplonego gazu LNG
Multi Truck-to-Ship przy 180 m3 LNG/h
2. Bezpieczeństwa
Umożliwia najszybsze działanie zabezpieczeń w każdym przypadku
3. Kompaktowości
Umożliwia najmniejsze zajmowanie obiektów portowych
4.  Łatwości w obsłudze
Szybki i łatwy w transporcie
5.  Konkurencyjności w zakresie obsługi
Są potrzebne 4 osoby-operatorzy tankowania LNG
6.  Elastyczności

Pozwala dostosować się do różnych sytuacji tankowania skroplonym LNG. System tankowania jest w całości samozasilający (tj. nie jest potrzebna do zasilania energia elektryczna). Można jednocześnie tankować z 1, 2 lub 3 naczep-cystern 1 statek.

Cele te zostały osiągnięte w 2019 r. i od tego czasu systemy tankowania LNG CMC Cerezuela są wykorzystywane do codziennego tankowania statków przy ponad 1000 operacji tankowania rocznie w 2020 r. i stale rosną 

Wyposażenie, które obejmuje nasz system to:

  • Wysokowydajne naczepy- cysterny CMC Cerezuela LNG o następujących cechach: 
  • Wysokiej jakości izolacja, która pozwala na jeden z najdłuższych efektywnych czasów utrzymywania niskich temperatur, zmniejszająca emisje metanu, koszty operacyjne i zapewniająca większe bezpieczeństwo
  • Niska masa własna, która zapewnia dobre osiągi, bezpieczeństwo i zmniejszone OPEX (wydatki operacyjne)
  • Kompletny system wysokiego przepływu, który pozwala m.in. na osiągnięcie dobrych wyników tego systemu tankowania
  • Kolektor Sisdesbunk CMC Cerezuela, który jest przystosowany do pracy z naszymi cysternami na LNG i jest kluczowy do osiągnięcia ogólnej wydajności tego systemu

+48 605 551 100
+48 605 907 402
info@cmctank.pl

Nasza wartość dodana

Produkujemy urządzenia dostosowane do potrzeb naszych klientów, oferując maksymalną optymalizację, jakość i bezpieczeństwo. Jesteśmy Twoim partnerem technologicznym.